Financials
Annual Reports
Corporate Governance
Shareholder Services
Contact Us
Links

Major Shareholders

Shareholders Name

Shareholding

Shareholding Ratio

TING SIN METAL CO.,LTD

12,348,435 13.05

 LIN*LI

8,220,000

8.69

GAO*YI

6,100,000

6.45

LI*FONG

3,190,000

3.37

 LIOU*CI

2,500,000

2.64

DENG*FONG

1,250,000

1.32

CIOU*DE

1,212,500

1.28

DU*CANG

1,143,000

1.21

Yuanta Securities Co., Ltd.

1,000,000

1.06

Fubon Securities Co., Ltd.

850,000

0.90

 
Please download Adobe